دسته‌ها
یادداشت‌های استاد فاطمی صدر

نیمه‌ی شعبان روی نقطه‌ی چاووش

متنی که در ادامه می خوانیم یادداشت حجت الاسلام محمد مهدی فاطمی صدر است که ایشان ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در کانال شخصی خود منتشر کردند:

انتظار حضرت موعود را اگر یک مسیر مجاهدت بدانیم، و نه تنها یک نقطه‌ی امید، سنخ مناسک آن نیز باید از جنس حرکت باشد تا توقف.